By to co negatywne…

…nie prowadziło do tego, co jeszcze bardziej negatywne.

To co niezwykle ważne w obecnym czasie to wzmacnianie tego, co pozytywne. Niby oczywiste.

Osoby wrażliwsze psychicznie podtapiane są przez lęk, strach, niepewność. Potrzebują wsparcia i relacji. Osoby silniejsze radzą sobie inaczej, co nie oznacza, że tego nie przeżywają.

Czytając „Rozmyślania” – Marka Aureliusza natknęłam się na taką myśl:  „Nie myśl o tym czego nie masz, tak jakbyś to już miał. Ale z tego co masz, wybierz to, co najbardziej jest cenne i pomyśl, z jakim byś trudem się o to starał gdyby tego nie było”.

Życzę sobie i Wam aktywowania pozytywnych doświadczeń (nawet tych najmniejszych), pomimo okoliczności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.